You are here: Hem -  Hollister Butik Malmö tolkning och är statistiskt monterade för

Hollister Butik Malmö tolkning och är statistiskt monterade för

Hollister Butik Malmö

Signifikanta våghöjder modelleras med hjälp av en spatial-temporal slumpmässig Gaussisk fält. Dess beroende struktur kan lokaliseras genom införande av beroende parametrar tid och rum i spektrumet. Modellen har fördelen av att ha ett relativt litet antal parametrar. Dessa parametrar har naturlig fysisk tolkning och är statistiskt monterade för att representera variabiliteten hos observerade signifikant våghöjd register. Den monterade rumsliga-temporala signifikant våghöjd fält möjliggör förutsägelse av ackumulerad trötthet i fartygsuppgifter och extrema reaktioner som uppstått. Metoden exemplifieras genom att analysera ett containerfartyg data som är relevanta för norra Atlanten handel Hollister Butiker Göteborg och resultaten visar en hög överenskommelse med faktiska ombord mätningar. närvarande driften av ett antal sensorer är baserad på mätning av den optiska banlängden för en mikro-Fabry-Perot-kaviteten. I denna uppsats anser vi effekterna av tillverkningsvariationer på resultatet för sådana sensorer, och diskutera design som minimerar effekterna av dessa variationer. Framför allt anser vi hur slumpmässiga variationer i tjocklek av kaviteten speglar påverkar den noggrannhet med vilken gapet kan mätas. Vi finner att en optimal kombination av ursprungliga gapet och mekanisk rörelse av kaviteten som ger minst variation i Hollister Butik Malmö svarskurvan existerar för en given spegel konstruktion. Detta tillvägagångssätt bestämmer anordningens utformning som maximerar tillverkningsutbytet av Fabry-Perot-sensorer med en bestämd nivå av prestanda.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker