You are here: Hem -  Hollister Butiker Göteborg fettsyror initieras i peroxisomer och inte

Hollister Butiker Göteborg fettsyror initieras i peroxisomer och inte

Hollister Butiker Göteborg

Vi har undersökt bidraget av peroxisomer och mitokondrier till β-oxidation av palmitat (C16: 0) och cerotat (C26: 0) i intakta humana hudfibroblaster. Oxidation av både fettsyror befanns hämmas av rotenon plus antimycin och cyanid, respektive, om än i olika grad. När 2- [5- (4-klorfenyl) pentyl] -oxiran-2-karboxylat (POCA) användes för att specifikt blockera karnitin palmitoyltransferas I, fann man att palmitat β-oxidation inhiberades nästan fullständigt medan cerotat β-oxidationen var inte påverkas. Eftersom karnitin palmitoyltransferas är avgörande för oxidation av fettsyror i mitokondrierna detta resultat ger tydliga bevis på att oxidation av mycket-långkedjiga fettsyror initieras i peroxisomer och inte i mitokondrier. Inom en ofullständig information ramverk (där primitiver är individernas tros hierarkier) sanningen Axiom anges lokalt som hypotesen att ingen individ har några falska föreställningar och att detta faktum är vanlig uppfattning. Vi bryta ner detta `Sanningen skick' i tre delar: Sanningen om allmän tro, Sanningen om gemensam tro och `kvasi-koherens' (gemensam möjligheten till gemensam tro på inget fel). Vi visar den senare motsvara avsaknaden av gränslösa vinster från vadslagning för `måttligt riskobenägna agenter samt till en kvalitativ omöjligheten` enas Hollister Butiker Göteborg om att vara oense '. Vi visar att dessa karakteriseringar inte får inneha i mer Hollister Rea Stockholm allmänna icke-Bayesianska modeller av beslutsfattande under osäkerhet.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker