You are here: Hem -  Hollister Emporia Jobb förslag för att öka online shoppa till köp omräkningskurser Flera

Hollister Emporia Jobb förslag för att öka online shoppa till köp omräkningskurser Flera

Hollister Emporia Jobb

Författarna undersöker konsumenternas motivation för placering poster i en webbutik med eller utan att köpa, kallas virtuella varukorg användning. Medan återförsäljare erbjuder virtuella vagnar som en funktionell anläggning utrymme för avsedda onlineköp, denna studie, baserad på en nationell online-prov, avslöjar andra kraftfulla utilitaristiska och hedoniska motiv som förklarar frekvensen av konsumenternas nätet varukorg användning. Bortom nuvarande inköps intentioner, de undersökta skälen till varför konsumenter placera objekt i sina vagnar är: säkra online-priskampanjer, att få mer Hollister Emporia Jobb information om vissa produkter, organisera shopping objekt, och underhållning. Utifrån empiriska rön, författarna erbjuder chefs förslag för att öka online-shoppa-till-köp omräkningskurser. Flera mitokondriella proteiner är tumörsuppressorer. Dessa inkluderar succinatdehydrogenas (SDH) och fumarat Hollister Emporia hydratas, båda enzymerna i trikarboxylsyra (TCA) cykel. Men hittills har de mekanismer genom vilka defekter i den TCA-cykeln bidrar till tumörbildning har inte klargjorts. Här beskriver vi en mitokondrie-till-cytosolen signalväg som kopplar mitokondriell dysfunktion för onkogena händelser: succinat, som ackumuleras som ett resultat av SDH hämning, inhiberar HIF-α prolyl hydroxylaser i cytosolen, vilket leder till en stabilisering och aktivering av HIF-1α. Dessa resultat tyder på en mekanistisk koppling mellan SDH mutationer och HIF-1α induktion, ger en förklaring till de högt vaskulära tumörer som utvecklas i avsaknad av VHL mutationer.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker