You are here: Hem -  Hollister Göteborg Online Tidiga läsare förkastade ofta talade etiketter

Hollister Göteborg Online Tidiga läsare förkastade ofta talade etiketter

Hollister Göteborg Online

Hur gör barnen utvärdera sanningshalten i tryckt text? Vi undersökte barns hantering av Hollister Sverige Online oväntade förslag förmedlas via print kontra oralt. I experiment 1 (N u0026 nbsp; = u0026 nbsp; 131), 3- till 6-åringar bevittnat en högtalare antingen läsa högt en oväntad men inte helt osannolikt tryckt etikett (t.ex. fisk för en fågel-liknande djur med vissa fisk funktioner) eller tala etiketten utan tillhörande text. Pre-läsare accepterade etiketter i båda villkoren. Tidiga läsare förkastade ofta talade etiketter ännu accepterat dem i utskriftstillstånd, och i experiment 2 (N u0026 nbsp; = u0026 nbsp; 55) 3- till 6-åringar fortsatte att tillämpa dem även Hollister Göteborg Online efter att utskrifts var skymd. Tidiga läsare accepterar tryckta vittnesbörd som de avvisar om bara talat, och påverkan av texten varar även när det inte längre är synlig. utgångspunkt från modellering av isolerade joner och jon-kluster, en sluten form hastighet och effekt evolution ekvationer för hög koncentration erbiumdopade fiberförstärkare är konstruerade. Utifrån ekvation är effekterna av den del av jon-kluster totalt joner och antalet joner per kluster på prestanda hög koncentration erbiumdopade fiberförstärkare analyseras numeriskt. Resultaten visar att närvaron av jon-kluster försämras förstärkare prestanda, såsom signaleffekt, signalförstärkning, tröskelpumpeffekt för nollvinst, mättad signalförstärkning, och den maximala effektivitetsvinst, etc. Den optimala fiberlängd eller annan parametrar bör ändras med jon-kluster beaktas för förstärkarna för att uppnå en bättre prestanda.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker