You are here: Hem -  Hollister Gallerian Telefonnummer deformeras av skadan och ändras på

Hollister Gallerian Telefonnummer deformeras av skadan och ändras på

Hollister Gallerian Telefonnummer

Artikeln behandlar två fall av misslyckanden i godsvagns cylindriska rullager och axlar. I det första fallet, orsakade felet en stor förstörelse av järnvägslinjen. Fastställande av orsaken till felet var en svår uppgift, eftersom materialet var ganska deformeras av skadan och ändras på grund av höga temperaturer. Därför bara en högst trolig förklaring till detta fall gavs först i brist på ett exakt svar. Några månader senare lagret av annan vagn misslyckades. Denna fel upptäcktes Hollister Store Sweden i tid, så att ingen axel fel eller större skador inträffat. Här materialet var inte så mycket deformerade och ändras på grund av hög temperatur, så det var möjligt att fastställa orsaken till misslyckandet. Baserat på detta, de omständigheter som styr det första fallet skulle senare vara helt förklaras. Fields i terahertz subwavelength diameter ihåliga optisk fiber (STHOF) kan intensifieras genom stora diskontinuitet av det elektriska fältet vid hög indexgränssnitt kontrast. Inverkan av fibergeometri och brytningsindex för den dielektriska regionen på egenskaperna fiber, såsom kraftdistribution, förbättringsfaktor, har diskuterats i detalj. Genom lämplig utformning, kan intensiteten i de centrala delarna av STHOF förbättras med Hollister Gallerian Telefonnummer en faktor som är större än 1,5 jämfört med subwavelength diameter terahertz fiber utan det centrala hålet och förlusten kan reduceras. För sin kompakta konstruktion och enkel tillverkningsprocess, kan fibern vara mycket användbart i många miniatyriserade hög prestanda och nya terahertzfotoniska komponenter.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker