You are here: Hem -  Hollister Kläder Göteborg och datastation för kvantifiering blev förfarandet

Hollister Kläder Göteborg och datastation för kvantifiering blev förfarandet

Hollister Kläder Göteborg

En högpresterande vätskekromatografi (HPLC) system utvecklades för analys av grupp-typ av högkokande petroleumdestillat (350-500 ° C). Genom koppling med flera kolumner switching och gradienteluering tekniker, de högkokande destillat separeras i mättade fettsyror, monoaromatics, diaromatics, polyaromatiska (3-5 ringar) och hartser (mer än sex ringkondenserade aromater och polära föreningar). Under användning rörliga vira flamjonisationsdetektor för detektion och datastation för kvantifiering, blev förfarandet kännetecknas av god separation, kort analystid och anpassningsbarhet till högkokande Hollister Sverige Göteborg prover. Dess kvantitativa resultat visade en hög repeterbarhet och var väl i linje med masspektroskopi resultat för de flesta högkokande destillat. Med tanke på de ökande tryck och begränsningar för forskning och utveckling mot fokuserade innovationer, är utsikterna för nya snabba och kostnadseffektiva metoder behandlar de många utmaningar i snabbare utveckla nästa generations produkter förväntas bli mycket betydande. Tillämpningen av de nya metoder för kombinatorisk kemi till material upptäckt och utveckling, men inför särskilda utmaningar, nu har visats i den hydrotermiska syntesen av en serie aluminatfosfatkompositioner material. Med användning av detta tillvägagångssätt en omfattande undersökning av Hollister Kläder Göteborg komplexa system flerkomponents kunde lätt åstadkommas, vilket visar de höggradigt reproducerbara experimentella betingelserna som tillåter effektiv screening av fas komposition baserad på röntgendiffraktion analys.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker