You are here: Hem -  Hollister Kläder På Nätet elastomerer MRE är kompositer där magnetiska

Hollister Kläder På Nätet elastomerer MRE är kompositer där magnetiska

Hollister Kläder På Nätet

Denna uppsats presenterar en longitudinell fallstudie av strategisk omvandling Hollister Kläder Pris i en komplex Hollister Kläder På Nätet organisation - hennes majestäts Naval Base (Clyde). Forskningen identifierar nio kritiska framgångsfaktorer från förändringsarbete litteratur och analyserar deras position i driver utvecklingen. Fynd tyder på att många av de framgångsfaktorer som föreslagits av litteraturen inte var närvarande under omvandling. Men närvaron av ett robust system performance management inom organisationen medfört betydande framsteg mot de strategiska målen trots avsaknad av andra faktorer. Denna uppsats visar hur strategisk förändring kan åstadkommas genom användning av mer operativa verktygslådor såsom prestanda ledningssystem. Magne elastomerer (MRE) är kompositer där magnetiska partiklar är suspenderade i en icke-magnetisk fastämne eller en gelliknande matris. MRE visas ha en styrbar, fältberoende skjuvmodul. De flesta av konventionella MRes modeller bygger på magnetisk dipol interaktioner mellan två intilliggande partiklar av kedjan. Dessa modeller kan förutse fältberoende egenskaper MREs med enkla kedja liknande strukturer. I detta dokument är en effektiv permeabilitet modell som föreslagits för att förutsäga fältinducerad modul av MRE. Baserat på den effektiva permeabilitet regeln och med hänsyn till partikelns mättnad, är den modell som föreslås för att förutsäga de mekaniska föreställningar av MREs med komplex struktur och komponenter. Effektiviteten av modellen motiveras av ett designade nya MREs.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker