You are here: Hem -  Hollister Kläder Pris proteiner vid plasmamembranet och in i

Hollister Kläder Pris proteiner vid plasmamembranet och in i

Hollister Kläder Pris

De fractality och skalningsegenskaper luminans mönster i Pollocks drip paintings, studeras i denna uppsats. Målningen representeras som en matrisuppsättning där varje post representerar luminansen vid motsvarande canva position. Detrended fluktuation Analysis (DFA) används för att karaktärisera fractality, och resultaten visar att hela luminans mönstret är verkligen fraktal. Intressant är fractality associeras till 1 / f1 / f-brus strukturer, vilket kan inducera de estetiska egenskaperna hos den konstnärliga objekt. Faktum är att för rumsliga skalor under 30 u0026 nbsp; cm, är Pollocks droppmålning organiserad som en / f1 / f-brus strukturer, som förmodligen är anpassade för trevlig (dvs, estetiska) uppfattning. Leveransen av proteiner från plasmamembranet till lysosomen för nedbrytning är nödvändig för normal cellulär funktion. Det finns nu en god förståelse av de proteinkomplex som är involverade i Hollister Clothes Sweden sorterings proteiner vid plasmamembranet och in i de intralumenal vesiklar i fler vesikulär kropp. En kombination Hollister Kläder Pris av cellfritt innehåll blandnings analyser och live-cell imaging har dissekerat ut det sista steget i leveransen av makromolekyler till lysosomen från multi vesikulär kropp och gav insikter i de molekylära mekanismer som sena endosomer och lysosomer utbytes lumenal innehållet. Den endocytiska vägen har gett en plattform som man kan förstå autophagic och fagocytiska vägar, men de fina detaljerna i hur trafiken genom dessa vägar regleras återstår att fastställa.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker