You are here: Hem -  Hollister Outlet California lag presterade infiltration och släntstabilitet analyser

Hollister Outlet California lag presterade infiltration och släntstabilitet analyser

Hollister Outlet California

Denna uppsats undersöker relationen mellan makroekonomin och sjukförsäkring för icke-äldre amerikaner. Vi finner att, för män, är stats arbetslösheten positivt korrelerad med sannolikheten för sjukförsäkring i allmänhet och genom en arbetsgivare i synnerhet och att dessa korrelationer är Hollister Outlet California endast delvis förklaras av förändringar i anställningsstatus. Däremot verkar det försäkringsskydd för kvinnor och barn som ska isoleras från fluktuationer i arbetslösheten med folkhälsoförsäkringsprogram som Medicaid och statliga barns hälsa Insurance Program (SCHIP). Vi uppskattar att 984 tusen amerikaner, nästan alla var vuxna män, förlorade sjukförsäkring på grund av makroekonomiska förhållanden enbart under 2001 lågkonjunkturen. Som deltagare att runda robin test, Middle East Technical University (METU) lag presterade infiltration och släntstabilitet analyser för att Hollister Online simulera en laboratorieränna infiltration test och ett fältexperiment, och beräknade, för båda fallen, förändringar i sugs distribution och i lutning stabilitet på grund av nederbörd och avdunstning. Det övergripande metodik, detaljerna i den numeriska modellen, kalibreringar att bedöma korrekta jordegenskaper och skattningsförfarandet för båda fallen förklaras och presenteras i denna studie. Användning av separata vätning och torkning mark hydrauliska egenskaper visar sig vara nödvändigt för korrekt infiltrations simuleringar. För fält fall dras slutsatsen att avdunstning och dess varaktighet spelar också en avgörande roll och måste beaktas i numeriska analyser.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker