You are here: Hem -  Hollister Shop Online inkräkta α partiklar mäts som en funktion

Hollister Shop Online inkräkta α partiklar mäts som en funktion

Hollister Shop Online

Enkelkristall kemisk-ångavsättning (scCVD) diamanter är intressant för ett brett spektrum av applikationer. För många av dem är avgörande en god förståelse för beroendet kostnad carrier transportmekanismer och egenskaper temperatur. Mätningar på beroendet av laddningsbärare rörelse i scCVD diamanthalvledardetektorer temperatur presenteras. Utvecklingen av pulsformen av detektorns reaktion från inkräkta α-partiklar mäts som en funktion av temperaturen utnyttjar α-inducerade transienta strömteknik (α-TCT) inom ett temperaturområde från 67 u0026 nbsp; K Hollister Tröja Tjej till 295 u0026 nbsp; K. Mätningarna användes för att extrahera avdrift rörlighet, drifthastighet, och mättnadshastighet, i termer av vilka resultaten tolkas. När en komponenttillverkare utvecklar en ny teknik, är han ofta inför problemet att sjöfarten så kallade kvalificerade produkter före utgången av hela raden examen. En vanlig syn på detta problem är att systematiskt kvalificera given produktionssats genom att skicka in ett prov till konventionell tillförlitlighetstestning som livet test, till exempel. Tyvärr är denna metod inte mer acceptabelt på grund av kostnader och förseningar. Det verkliga problemet är att avgöra om en viss produkt behöver specifik tillförlitlighet testning. Denna typ av beslut är ganska komplicerat eftersom det måste anamma en massa parametrar: produkt kriticitet, tekniken mognad och kundkrav. Denna uppsats presenterar Hollister Shop Online en omfattande grafiskt verktyg för att rationalisera beslutsprocessen.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker