You are here: Hem -  Hollister Sverige Öppettider smält till metall krona placerad att

Hollister Sverige Öppettider smält till metall krona placerad att

Hollister Sverige Öppettider

I fall av kongenitalt saknade tänder, är det användbart att kombinera autotransplantation och ortodontisk utrymme stängning. Vi behandlade en 12-årig flicka som Hollister Sverige Öppettider visade en liten främre öppet bett med medfödd saknade tänder och impaktion av maxillary hund. De molära förhållanden var Angle klass II. Vi försökte dragkraft av maxillary hund efter kirurgisk exponering. Men vi kunde inte flytta den och misstänkt att den kan ankylosed. En mandibular premolar transplanterades in i den maxillary främre regionen. Efter aktiv behandling, var en porslins smält till metall krona placerad att återställa estetiskt utseende labially. Ocklusion var stabil under fyra år och nio månader av uppföljning. Vid 8 år och 6 månader efter transplantation, donator Hollister Parfym tanden förblir både kliniskt och röntgenologiskt friska. Ett kraftfullt verktyg i beräknings stokastiska mekanik är den stokastiska finita elementmetoden (SFEM). SFEM är en förlängning av den klassiska deterministiska FE förhållningssätt till stokastiska ram dvs till lösningen av statiska och dynamiska problem med stokastiska mekaniska, geometriska och / eller lastegenskaper. Den stora uppmärksamhet som SFEM fått under det senaste decenniet kan främst hänföras till den spektakulära tillväxt datorkraft rendering möjligt effektiv behandling av storskaliga problem. Denna artikel syftar till att ge en state-of-the-art översyn av tidigare och den senaste utvecklingen inom SFEM området och indikerar framtida inriktningar samt några öppna frågor som skall prövas av den beräkningsmekanik samhället i framtiden.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker