You are here: Hem -  Hollister Sverige Göteborg operativ begreppet mobilitet att tillåta mätning

Hollister Sverige Göteborg operativ begreppet mobilitet att tillåta mätning

Hollister Sverige Göteborg

Den åldrande befolkningen kommer att ge upphov till en betydande ökning av antalet äldre i samhället. Livskvalitet i ålderdomen är relaterad till rörlighet, även om sambandet är inte klart, delvis eftersom begreppet mobilitet inte är väl definierad. Det hävdas att det skulle vara attraktivt att utveckla en operativ begreppet mobilitet, att tillåta Hollister Sverige Göteborg mätning av en grupp fördelar som är förknippade med enskilda rörelser som går utöver de som normalt beaktas i rese- och transportekonomi och modellering. Detta tillvägagångssätt skulle vara särskilt värdefullt för att undersöka förlusten av mobilitet med stigande ålder och den inverkan detta har på Hollister Kläder Tjej livskvaliteten, och för att bedöma effekterna av åtgärder som syftar till att öka rörligheten på äldre. Förökningen av en liten men ändlig chock störning genom gas innesluten i ett cylindriskt rör undersöks teoretiskt för det fall där både bågen elasticitet och radiella tröghets av röret beaktas. Styrande ekvationer så härrör befinns erkänna en icke-dispersiv våg av variabelt tryck bakom framåt chock fronten i direkt kontrast med den situation som rådde för ett initialt skarp fronted oändligt störning där ingen stadig vågform är möjlig. Detaljerade beräkningar utförs för det fall där gasen fylla röret är luft. Resultaten visar att ökningar i antingen slang eller chockstyrka är tillräckliga för att göra tryckfördelningen bakom vågfronten närma det som skulle finnas i en styv slang under liknande förhållanden.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker