You are here: Hem -  Hollister Sweden Online för den etablerade modellen är att

Hollister Sweden Online för den etablerade modellen är att

Hollister Sweden Online

I detta papper, var en modifierad skjuvning-lag modell utvecklas och genomförs för att utföra interlaminär spänningsanalys av den enkelriktade laminat med avlämningsplatser skikt i spänning. De väsentliga Hollister Sweden Online antaganden för den etablerade modellen är att både lagren och hartsskikt behandlas för att fungera som bärare av dragspänning och även att fungera som stressöverföringsmedier. Modellen därför vinner begränsningarna utställda i den konventionella skjuvning-lag och kan ta itu med delamineringar i den laminerade kompositen på grund av material- och geometriska diskontinuiteter vid området nära avlämningsplatser skikt. Giltigheten och effektiviteten av modellen har illustrerats genom jämförelse av resultaten som erhölls med den nuvarande modellen och ettor från den existerande litteraturen. Syftet med denna studie var att undersöka sambanden mellan återkoppling lärare och prestation i idrott. Studenter (N = 202) var förtestad, fått undervisning och posttested. Ett instrument har utvecklats och validerats för att samla in uppgifter om mängden och typen av feedback av enskilda elever. Signifikanta samband hittades för begränsade förvärv Hollister T-shirt där typen av respons var positiv, korrigerande, beskrivande, eller normativa. Olika summerade kategorier av normativa, beskrivande, och korrigerande återkoppling visade betydande del korrelationer med prestation när lämplig praxis var kovariat. Resultaten från denna studie tyder på att relationer återkoppling med prestation kan bli föremål specifik.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker