You are here: Hem -  Hollister Sweden Shop Online 1990 genom att tillåta fast inträde

Hollister Sweden Shop Online 1990 genom att tillåta fast inträde

Hollister Sweden Shop Online

Vi undersöker ett urval av anslutna transaktioner mellan Hongkong börsnoterade företag och deras kontrollerande aktieägare. Vi upp tre frågor: Vilka typer av transaktioner som har samband leder till expropriering av minoritetsaktieägare? Vilka företag är mer benägna att expropriera? Har marknaden räknar expropriationen av företag? I genomsnitt företag tillkännage anslutna transaktioner tjänar betydande negativa meravkastning, betydligt lägre än vad företagen tillkännage liknande transaktioner på armlängds avstånd. Vi finner begränsad evidens för att företag under ansluten transaktioner handeln till Hollister Göteborg rabatterade värderingar före expropriationen, vilket tyder på att investerarna inte kan förutsäga expropriation och omvärdera företagen endast när expropriation sker. Vi förstärker den multimarknads maskopi modell av Bernheim och Whinston (1990) genom att tillåta fast inträde i och utträde ur, enskilda marknader. Vi visar att detta ger upphov till en ny mekanism genom vilken en kartell kan upprätthålla ett hemligt avtal: Maskopi på Hollister Sweden Shop Online den extensiva marginalen vari företagen maskopi genom att undvika inträde i varandras marknader eller territorier. Vi karakteriserar parametervärden som bär upp denna typ av samverkan och identifiera de antaganden där denna samverkan är mer benägna att hålla än dess intensiva marginalen motsvarighet. Specifikt är det visat att där duopol konkurrensen är hård samverkan på den extensiva marginalen är alltid hållbart. Slutligen ger vi en teoretisk grund för användningen av ett 'proportionellt svar' verkställighetsmekanism.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker