You are here: Hem -  Hollister T Shirt Dam med ett litet antal arbetstillfällen Tre

Hollister T Shirt Dam med ett litet antal arbetstillfällen Tre

Hollister T Shirt Dam

Sexuella befolkningar kommer att ackumulera gynnsamma mutationer mer snabbt än asexuella populationer. Detta är sant om det är ofta så att två olika gynnsamma mutationer kan hittas för att sprida sig samtidigt genom populationer. Det hävdas här att sexuella arter kommer att innehålla enstaka gynnsamma mutationer snabbare än asexuella 'arter', om det senare är fler klonal. Således kan en mutation spridas till fixering inom sexuella arter men i en asexuella 'arter' med Nc-kloner minst Nc mutationer måste ske om mutationen är för Hollister Shop Online Sweden att därefter återfinns i varje medlem av 'arter'. Asexuell 'art' kan minimera denna Hollister T Shirt Dam nackdel genom att utveckla polyploidi eller tillfälliga episoder av hybridisering. Båda är faktiskt vanliga i asexuella 'arter'. Denna uppsats behandlar minimering av summan av absoluta avvikelser (SAD) av jobb färdigställande tider från en gemensam förfallodag för två maskinflöde shoppar problem. Problemet är matematiskt modelleras med hjälp av en blandad formulering heltalsprogrammering. Heuristiska lösningsmetoder utvecklas och resultatet för varje heuristisk jämförs med den optimala lösningen för datauppsättningar med ett litet antal arbetstillfällen. Tre heuristik är vald som bästa och jämförs med varandra med hjälp av större datamängder. Metodiken jämförs också med tillgängliga två maskinmetoder för andra kriterier. Det visas att det ED kriteriet är i allmänhet inte kompatibel med andra kriterier. Detta dokument är det första förlängningen av SAD kriteriet till två maskin fallet.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker