You are here: Hem -  Hollister Tröja Herr används Geometrin av tryck undertryckande poolen

Hollister Tröja Herr används Geometrin av tryck undertryckande poolen

Hollister Tröja Herr

Denna studie undersökte engelska skrivundervisning i Jordanien på tre nivåer, nämligen primära och sekundära statliga skolor, en privatskola, och en statlig högskola. För att lösa detta har forskarna använt bandinspelade intervjuer och klass observationer som primära verktyg för att samla in data för studien. Det visade sig att en mängd faktorer, interna och externa, har bidragit negativt till studenter 'förvärva önskad kompetensnivå i engelska skrift. Men eftersom maktbalansen i Mellanöstern har omdefinierats och eftersom ny kommunikationsteknik som Internet, e-postmeddelanden, webbsida författande, och cyber-kommunikation har förts fram, har elevernas lust att lära sig engelska Hollister Gallerian Rea varit tankas. En analys av Hollister Tröja Herr ventilationsclearinggående i en Mark III tryck undertryckande inneslutning efter en hypotetisk LOCA utförs. En tvådimensionell numeriska modellen lösa de transienta fluiddynamiska ekvationer används. Geometrin av tryck undertryckande poolen är representerade och tryck- och hastighetsfält i poolen erhålls från det ögonblick LOCA inträffar tills den första utlopp i primärutrymmets väggen rensar. Resultaten jämförs med de som erhållits med den en-dimensionella modellen som används för inneslutning design, med särskilt intresse på två-dimensionella effekter. Några slutsatser beträffande effekten av vatten som släpps ut i bassängen genom ventilerna på nedsänkta strukturer erhålls. Framtida förbättringar av modellen föreslås.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker