You are here: Hem -  Hollister Tröja Tjej används vid tre universitetsbibliotek och ett

Hollister Tröja Tjej används vid tre universitetsbibliotek och ett

Hollister Tröja Tjej

Studien är baserad på data från en undersökning av katalogen används vid tre universitetsbibliotek och ett offentligt bibliotek. Både 'känd-posten' sökningar och 'ämne' sökningar analyserades. Egenskaperna hos användargruppen undersöktes och metodologiska problem av undersökningen diskuterades. En relation fanns mellan den akademiska rang av kataloganvändare och typ av sökning som de utför. Några av de faktorer som påverkar framgång eller misslyckande av sökningen analyserades, och innebörden av 'framgång' för de två typer av sökningar diskuterades. Studien undersökte trender i sökstrategier samt grad av uthållighet av katalog forskare. Konsekvenser för utformning av moderna informationssökningssystem var påpekade. Denna uppsats presenterar matematiska modeller som optimerar storleken på transportflottan (kranar och lastbilar) för lossning vid containerterminaler. Hollister Till Barn En cyklisk kö modell används för att studera steady-state-port genomströmning, som sedan ger den optimala flottans storlek för långsiktig verksamhet. Denna modell möjliggör stokastiska operationer som exponentiellt fördelade kranservicetider. För att möjliggöra Hollister Tröja Tjej allmänt distribuerade kranservicetider och reselastbilstider, en strategi som bygger på Markovian beslutsprocess föreslås också. Denna modell ger dynamiska operativa riktlinjer för fleet management. Båda modellerna genomförs och granskas med empiriska data från hamnen i Balboa, Panama. Dessa modeller är också utvidgas till lossning som omfattar flera båtplatser.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker