You are here: Hem -  Hollister Tröja Vit Följande papper utforskar en metod där

Hollister Tröja Vit Följande papper utforskar en metod där

Hollister Tröja Vit

Den nuvarande forskningen, bedrivs på Cypern, ett litet mindre utvecklat land, koncentrerar sig på hinder strategi Hollister Tröja Vit för innovation. Betydelsen av hinder, som uppfattas av företagens ägare / förvaltare var snarare överraskande, inte statistiskt korrelerat antingen innovativitet, ekonomiska resultat eller omfattningen av den horisontella nätverk. Studien av hinder erbjuder dock några intressanta ledtrådar till praktiken innovation i små mindre utvecklade länder. Vissa likheter med hinder i industriländer (t.ex. i utbudet av finansiering och kompetent arbetskraft) påträffades, men många skillnader också, som väntat från den säregna miljön i ett mindre tekniskt utvecklat land. Roll regeringens politik är av särskild betydelse. Tack vare framstegen inom området för optisk teckenigenkänning under de senaste åren, kan igenkännings förmåga läsning maskiner för blinda också förbättras en hel del. Emellertid dokument med en komplicerad struktur eller de som är dåligt läsbar blir ofta tolkningsbart för maskinen. Under alla omständigheter kan läsningen maskinen inte ersätta en seende person. Följande papper utforskar en metod där blinda kan interagera med läsningen maskinen genom en taktil nytryck av originaldokumentet sätta på en tryckkänslig anordning. Prototypen av en sådan anordning utformades och byggdes på den schweiziska federala tekniska institutet i Zuerich, Schweiz (ETH Zuerich) där den har genomgått också testning av olika medlemmar av den blinda samfundet. Hollister Kläder Pris
0 Kommentarer


Säg vad du tycker