You are here: Hem -  Hollister Turkiet Detta ramverk belyser vikten av kunskap

Hollister Turkiet Detta ramverk belyser vikten av kunskap

Hollister Turkiet

En lättköpt tillvägagångssätt för tillverkning av ZnO ihåliga nanosfärer och ädelmetall / ZnO 'Jingle Bell' formad ihåliga nanosfärer rapporterades. Zn2 + adsorberades på ytan av kol nanosfärer templat för att bilda kärna / skalstruktur i lösning och efterföljande kalcinering dessa kärna / skal-kompositpartiklar skulle leda Hollister Turkiet till bildandet av ZnO ihåliga nanosfärer. Genom att använda kol nanospheres innehåller metall nanopartiklar kärnor som mall istället för kol nanospheres, en fantastisk struktur, var 'Jingle Bell' formad ihåliga nanosfärer med ZnO-skalet och ädelmetall-kärnor, framgångsrikt syntetiseras. Den genomsnittliga diameter ZnO ihåliga nanosfärer och 'Jingle Bell' formad ihåliga nanosfärer kan moduleras genom att använda mallar av olika storlek. Vi anser att lednings- och politiska följderna av ökningen av avknoppningar vid offentliga forskningsinstitutioner (Swe), som bygger på en kunskapsbaserad syn (KBV) av företaget. Detta ramverk belyser vikten av kunskap i skapandet och utvecklingen av avknoppningar. Vi menar att för att förstå utvecklingen av avknoppningar, bör forskarna fokusera på 'kunskapsluckor' dessa nya satsningar möter. Kunskapsluckor kan uppstå på olika nivåer av aggregering, inklusive PRI, spin-off, team, individ, inkubator, och i olika stadier av spin-off utveckling. Utifrån denna ram, vi syntetisera resultaten från tidigare studier och papper i specialnummer och ge några förslag om Hollister Store Sweden ytterligare forskning om avknoppningar från PRI.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker